کلیدواژه‌ها = اسلوب معادله
تعداد مقالات: 2
2. شیوه‌های تعلیلی شاعران سبک آذربایجانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-48

نرگس اسکویی