کلیدواژه‌ها = قسم‌نامه
تعداد مقالات: 1
1. نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

علی اکبر احمدی دارانی