کلیدواژه‌ها = خاقانی
تعداد مقالات: 8
2. تحلیل ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی همراه با نقد شروح پیشین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-136

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


3. ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


4. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


5. بررسی گونه‌ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14

سیداحمد پارسا


6. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-52

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی


7. خـاقـانی شـروانی و بیـت‌المقــدس

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 113-138

سعید مهدوی فر