کلیدواژه‌ها = "زبان‏شناسی"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ساخت موضوعیِ رباعیات اصیل خیام با برخی رباعیات منسوب به وی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-50

طاهره ایشانی؛ حسین رضایی لاکسار