کلیدواژه‌ها = زبان عرفانی 2. علم معانی 3. انشا 4. تعلیم 5. تجربیات عرفانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش انشا در زبان عرفانی (بررسی و تحلیل نقش انشا در آثار فارسی عین‌القضات همدانی)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 185-208

10.22099/jba.2012.324

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ معصومه محمدی