کلیدواژه‌ها = القاگری
تعداد مقالات: 1
1. آوا و معنا در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-120

10.22099/jba.2016.3891

گیتا ذاکری؛ علی رضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد