کلیدواژه‌ها = "شعر مدحی"
تعداد مقالات: 1
1. «زن ستایی در شعر فارسی: بررسی و تحلیل ستایش ممدوحان زن در قصاید مدحی»

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-144

صدیقه جمالی؛ محمدحسین کرمی