کلیدواژه‌ها = فروغ فرخزاد
تعداد مقالات: 3
1. تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-196

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی


2. بررسی تقابل عشق و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-24

اسد آبشیرینی