کلیدواژه‌ها = آذربایجان
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب رخداد های سیاسی و اجتماعی در شعر حمیدی شیرازی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-166

محتشم محمدی؛ بشیر علوی