کلیدواژه‌ها = "نظام ارجاعی ـ رابطه‌ای"
تعداد مقالات: 1
1. ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-104

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم