کلیدواژه‌ها = "ادبیات عامیانه"
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی