کلیدواژه‌ها = آلتوسر
تعداد مقالات: 1
1. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 169-188

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی