کلیدواژه‌ها = شعر اجتماعی و سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر - بازنگری شده (2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1397

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی