کلیدواژه‌ها = منابع تاریخی دوره‌ی اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. داستانی از چند چشم‌انداز (مطالعهٔ تطبیقی تاج‌ستانی بهرام گور در شاهنامه و منابع تاریخی)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-68

شهرام جلیلیان؛ علی خلیلی؛ مختار ابراهیمی