کلیدواژه‌ها = واژه­های کلیدی: استعاره­ی مفهومی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعاره‌ی مفهومی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-112

اسماعیل ذاکری؛ زهره ملاکی