کلیدواژه‌ها = الگوی کنشی
تعداد مقالات: 1
1. «کارکرد نحو روایی (مدل کنشگران) و پیرنگ در منظومهی ویس و رامین»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35333.3567

آنیتا خالقی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالناصر نظریانی