کلیدواژه‌ها = شعر افغانستان
تعداد مقالات: 1
1. سیمای معشوق در شعر محجوبه هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22099/jba.2020.36009.3638

عباس نیکبخت؛ علیرضا پودینه