کلیدواژه‌ها = نوع ادبی
تعداد مقالات: 2
1. نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

علی اکبر احمدی دارانی


2. رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-66

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم