کلیدواژه‌ها = شعر نو فارسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-38

محمدرضا امینی؛ کاظم رحیمی نژاد


2. بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-28

سعید حسام پور؛ سیدفرشید سادات شریفی