کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 15
1. نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

مسعود دهقان؛ بهناز وهابیان


2. پژوهشی در دستنوشت‌های دیوان طالب جاجرمی با رویکردی تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

محمد هادی خالق زاده


3. بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-82

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


4. بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعاره‌ی مفهومی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-112

اسماعیل ذاکری؛ زهره ملاکی


7. بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-192

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


8. کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-168

فاطمه مدرسی؛ اله یار افراخته


9. استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-94

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی


10. نقد شعر و شاعران در سروده های شفیعی کدکنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 111-130

محمدرضا روزبه


11. ساختِ رابطه‌ی تعلیلی‌‌ ـ استنتاجیِ جملات در ابیاتِ شعر حافظ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 117-140

احمد گلی؛ فرهاد محمدی


12. نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-76

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی


13. مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش