کلیدواژه‌ها = مولوی
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد ادبی حرفِ الف در اشعار شعرایِ عارف (سنایی، عطار و مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1397

غلامرضا حیدری


2. تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی رباعیات مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

احمد سنچولی


3. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


4. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


5. لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-186

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


6. فراهنجاری نحوی در دیوان شمس تبریزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-22

خدابخش اسدالهی؛ منصور علیزاده بیگدیلو


7. گفتن ناگفتنی‌ها مشکل است(بررسی ناگفته های مولوی در مثنوی معنوی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-150

جلیل مشیدی؛ یداله رحیمی