کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 3
1. روانشناسی جنگ در شاهنامه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-192

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی


2. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی


3. نگاهی دوباره به بیت نخست داستان رستم و سهراب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 133-146

مهدی فاموری