کلیدواژه‌ها = هانا آرنت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقوله ی قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت.

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 107-126

سیده سمانه صالحی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی