موضوعات = ادبیات معاصر
تعداد مقالات: 52
26. بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-48

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور


27. استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

شیرین پورابراهیم؛ بلقیس روشن؛ مهدیه عابدی


28. بررسی تطبیقی وجوه نوستالژی در دو بومی‌سرودة « آدورون»1 و « مِشِی نازی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-96

نجمه دری؛ فرامرز خجسته؛ احمد حاجبی


29. بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 129-152

غلامرضا کافی؛ فاطمه رعیت نژاد


31. ویژگی‌های سبکی زبان نیما یوشیج در منظومه‌ قلعه‌ سقریم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-138

غلامرضا فولادی؛ فهیمه حیدری جامع بزرگی


32. معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه‌ی هم‌نشینی نشانه‌ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-106

سعید حسام پور؛ عبدالرضا سعیدی


33. بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه


34. نقد شعر و شاعران در سروده های شفیعی کدکنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 111-130

محمدرضا روزبه


35. بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه» در سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-110

رضا خلج؛ سید احمد پارسا


36. برش‌های درون مصراعی در شعر شفیعی کدکنی ( با تأکید بر هزاره‌ی دوم آهوی کوهی)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-48

سیدمحسن حسینی؛ معصومه فرج پور


37. بررسی و تحلیل منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

نصرالله امامی؛ منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ آسیه کشاورز مویدی


38. جابه‎‌جایی ضمیر شخصی متصل در شعرِ معاصر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-124

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی دهاقانی؛ مرتضی هاشمی باباحیدری


39. بررسی شیوۀ بازنمایی زنان در هفتاد سنگ قبر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

نرگس باقری


40. داستان انبیاء در کتاب مقدس و بازتاب آنها در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-180

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مریم حقی


41. دلایل اجتماعی گرایش ایرج میرزا به ادب غنایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-50

فهیمه اسدی


42. نقش انجمن های ادبی مؤثر دورۀ پهلوی اول در روند شعر معاصر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-106

زهرا رستمی؛ مرتضی فلاح


43. گفتگو در شعر فروغ فرّخ زاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-46

علی اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه حقیقی حقیقی


46. سید علی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 83-106

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


48. بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور


49. مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-92

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور