موضوعات = متون نظم
تعداد مقالات: 64
1. تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

محمّدسعید میرزائی


2. پژوهشی در دستنوشت‌های دیوان طالب جاجرمی با رویکردی تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

محمد هادی خالق زاده


3. واکاوی در سه رنگزای سکاهن، بهرمان و عنبر با تکیه بر شعر فارسی (قرن چهارم تا هشتم هجری قمری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

فاطمه سلحشور؛ عطامحمد رادمنش؛ یاسر حمزوی؛ محبوبه خراسانی


4. بررسی پیکرمندی در غزل‌های سعدی با تکیه بر نظریة هالیدی و حسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

راضیه فانی اسکی؛ علی صفایی


5. نگاهی به چگونگی انواع من و ما در دیوان حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

رویین تن فرهمند


6. ابیات نویافتۀ شاعران در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف و اشاره‌ای به اهمّیّت این اثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

امید شاه‌مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


7. بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سیداحمد پارسا؛ مهین کریمی


9. تصحیح و توضیح یک بیت از دیوان رودکی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


10. تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


11. جریان‌شناسی تشبیب و جایگاه آن در قصاید فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

الهام حسینی سده؛ حسین آقاحسینی؛ سعید شفیعیون


12. ضرورت تصحیح دیوان فلکی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

مجتبی عبدالهی؛ محمد پارسانسب؛ محمود عابدی


14. هماهنگی وزن و محتوا در نوحه‌ها و مرثیه‌های یغمای جندقی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 234-261

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی


18. نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-76

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


20. بررسی پیرنگ حکایت های بوستان سعدی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 153-174

امید وحدانی فر


21. بررسی چرایی و چگونگی ضد هنجار زبانی- اخلاقی در شعر بازگشت

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-128

مریم محمودی نوسر؛ قدسیه رضوانیان


24. تحلیل ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی همراه با نقد شروح پیشین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-136

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


25. نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 181-198

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا