موضوعات = متون نظم
تعداد مقالات: 64
51. عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-92

هادی جوادی امام زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا


53. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


54. بررسی نام های معشوق در غزل

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-20

زهره احمدی پور اناری


55. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


56. گرشاسب؛ شبه‌قهرمانِ حماسه‌ی اسدی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-116

ساناز رجبیان؛ مهدی نیک منش


58. بررسی گونه‌ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14

سیداحمد پارسا


59. ابزارهای آفریننده انسجام متنی و پیوستارهای بلاغی در ویس و رامین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-134

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی


60. بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور


61. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی


63. موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


64. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-90

علی حیدری؛ مهرنوش دژم