موضوعات = حماسه و اسطوره
تعداد مقالات: 14
1. بررسی برخی نکات و اشارات اساطیری، حماسی و فولکلوریک مربوط به اسب در خمسه نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

سعید کریمی قره‌بابا


2. رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-62

حمید غلامی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حسن حیدری


5. تحلیل ساختاری الگوهای متکرر داستان‌های کودکان طردشده در شاهنامه و دیگر اساطیر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-104

مهدی رضائی؛ رها زارعی فرد؛ سیروس سینا


6. بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

حمیدرضا اردستانی رستمی


8. بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-156

زهرا ریاحی زمین؛ طاهره فئوادی


10. تحلیل ساختار اسطوره‌‌ی «باد» در شاهنامه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 153-170

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ رؤیا رضایی


11. فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاکْ دیو

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-28

حمیدرضا اردستانی رستمی


12. گرشاسب؛ شبه‌قهرمانِ حماسه‌ی اسدی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-116

ساناز رجبیان؛ مهدی نیک منش


14. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی