موضوعات = ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
تعداد مقالات: 8
1. اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-206

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


2. داستانی از چند چشم‌انداز (مطالعهٔ تطبیقی تاج‌ستانی بهرام گور در شاهنامه و منابع تاریخی)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-68

شهرام جلیلیان؛ علی خلیلی؛ مختار ابراهیمی


3. بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-192

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


5. بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی


7. مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-92

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور


8. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-90

علی حیدری؛ مهرنوش دژم