موضوعات = متون عرفانی
تعداد مقالات: 28
1. بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی


2. نقش تشبیه در خوشه خوشه کردن حکایتهای تمثیلی دفتر سوم مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

عبداله واثق عباسی؛ محمد چهارمحالی؛ حسین صادقی


3. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


4. سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-184

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


6. خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-42

ایمان زرگران؛ حسینعلی قبادی؛ همایون جمشیدیان


7. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


8. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-88

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


9. همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-214

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی


10. پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-152

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر


11. تحلیل اسطوره‌ی آفرینش در منطق‌الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-150

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


12. تحلیل کهن‌الگویی الهی نامه ی عطار (داستان زن صالحه) بر اساس نظریات یونگ

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-44

حسن علی پورمند؛ رویا روزبهانی


13. بررسی رابطه ی «حافظ و خدا» در ساحت همسخنی و گفتگویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-38

فرزاد بالو؛ مرجان نیک فر


17. داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-166

مصطفی غریب؛ محمد بهنام فر


18. جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-104

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده


19. نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-112

بیژن ظهیری ناو؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ زهرا محمد حسنی صغیری


20. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


21. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


24. بررسی عناصر چندمعنایی و دلایل اصلی آن در غزلیات دیوان کبیر مولوی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 127-152

نجمه طاهری؛ محمد رضا صرفی


25. جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-170

هادی عدالت پور