موضوعات = متون غنایی
تعداد مقالات: 28
1. تحلیل عوامل ناشاعرانگی ها در شعر منثور شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

مختار فیاض؛ اسحاق طغیانی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


2. تجلّی شاعرانه‌ی رنگ و آهنگ در غزلیات بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

محمد میر؛ سامره شاهگلی


3. تناسب آوا و مضمون در غزلیّات هم‏زمینة حافظ و عماد فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

طاهره ایشانی


6. جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-22

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


8. دو مضمون‌ از توصیف واقعی معشوق در غزل منزوی، بهبهانی و بهمنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-16

زهره احمدی پور اناری


9. کارکرد ردیف در فرم و ساختار غزلیات حافظ

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-162

تیمور مالمیر


10. شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-72

مریم حیدری؛ زهرا آقا بابایی خوزانی


11. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


12. بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی


13. جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

زهره احمدی پور اناری


14. بررسی تطبیقی ساخت موضوعیِ رباعیات اصیل خیام با برخی رباعیات منسوب به وی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-50

طاهره ایشانی؛ حسین رضایی لاکسار


15. مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


16. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


17. تحلیل شخصیّت یاور گریماس در چهار منظومۀ غنایی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 125-152

فرّخ لطیف نژاد


18. نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

علی اکبر احمدی دارانی


19. واکاوی شخصیت فرهاد، در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-90

جواد دهقانیان؛ یاسر فراشاهی نژاد


20. همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-72

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل


21. دلایل اجتماعی گرایش ایرج میرزا به ادب غنایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-50

فهیمه اسدی


22. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


24. جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-170

هادی عدالت پور


25. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی