موضوعات = متون حماسی
تعداد مقالات: 28
1. ورا نام بانوگشسب گَو است (معرّفی داستانی منظوم از ازدواج بانوگشسپ با گیو گودرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

رضا غفوری


2. بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامه ی فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عبداله شهریار؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده


3. آیا پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود؟ (بحثی درباره‌ی سال‌های زندگانی و پادشاهی منوچهر بر اساس روایات پهلوی، تاریخی و طومارهای نقّالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمد شیروئی؛ عبدالناصرعبدالناصر نظریانی


4. پژوهشی در قدمت و اصالت جنگنامه‌های محمد حنفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

رحیم فرج الهی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


5. ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

قدرت اله رسم؛ محمود رضایی دشت ارژنه


8. ملاحظاتی درباره‌ی منظومه‌ی قندهارنامه‌ی‌ میرزا عبدالقادر تونی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

محمود رضایی دشت ارژنه؛ شراره تاجمیرریاحی


11. نگرشی به شهریارنامه و دورۀ سرایش آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 119-142

رضا غفوری


12. آوا و معنا در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-120

گیتا ذاکری؛ علی رضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


13. بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-184

حسین نجاری؛ علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


15. بررسی روایتی منظوم از پایان زندگی برزو

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 105-128

رضا غفوری


18. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


19. رویکرد روایت‌شناسی به شخصیت و سرنمون ازلی با تکیه بر داستان‌های شاهنامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 177-198

کاظم موسوی؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


20. روانشناسی جنگ در شاهنامه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-192

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی


21. بررسی مقوله ی قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت.

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 107-126

سیده سمانه صالحی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی


22. تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-80

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان


25. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی