موضوعات = متون حماسی
تعداد مقالات: 28
-24. ورا نام بانوگشسب گَو است (معرّفی داستانی منظوم از ازدواج بانوگشسپ با گیو گودرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

رضا غفوری


-23. بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامه ی فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عبداله شهریار؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده


-22. آیا پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود؟ (بحثی درباره‌ی سال‌های زندگانی و پادشاهی منوچهر بر اساس روایات پهلوی، تاریخی و طومارهای نقّالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمد شیروئی؛ عبدالناصرعبدالناصر نظریانی


-21. پژوهشی در قدمت و اصالت جنگنامه‌های محمد حنفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

رحیم فرج الهی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


-20. ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

قدرت اله رسم؛ محمود رضایی دشت ارژنه


-17. ملاحظاتی درباره‌ی منظومه‌ی قندهارنامه‌ی‌ میرزا عبدالقادر تونی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

محمود رضایی دشت ارژنه؛ شراره تاجمیرریاحی


-14. نگرشی به شهریارنامه و دورۀ سرایش آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 119-142

رضا غفوری


-13. آوا و معنا در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-120

گیتا ذاکری؛ علی رضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


-12. بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-184

حسین نجاری؛ علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


-10. بررسی روایتی منظوم از پایان زندگی برزو

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 105-128

رضا غفوری


-7. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


-6. رویکرد روایت‌شناسی به شخصیت و سرنمون ازلی با تکیه بر داستان‌های شاهنامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 177-198

کاظم موسوی؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


-5. روانشناسی جنگ در شاهنامه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-192

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی


-4. بررسی مقوله ی قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت.

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 107-126

سیده سمانه صالحی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی


-3. تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-80

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان


0. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی