موضوعات = متون حماسی
تعداد مقالات: 28
26. رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-66

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم


27. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-90

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


28. سیمای تهمینه در روایت‌های حماسی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-166

رضا غفوری