موضوعات = نقد
تعداد مقالات: 53
1. نقد و تحلیل روایت حکایت « زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود » در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه گرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

محمد قدمیاری؛ سید محمود سید صادقی؛ سید جعفر حمیدی


2. تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی رباعیات مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

احمد سنچولی


3. آشنایی زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

میر جلیل اکرمی؛ دادرس محمدی


7. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 129-148

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


8. سبک شناسی گفتمان راوی در بوستان سعدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-140

مهدی شریفیان؛ سید شهاب الدین حسینی


9. ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-104

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


10. بررسی صور خیال شعر نابینایان با تأکید بر شعر شوریده شیرازی و مهین زورقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-118

یحیی کاردگر؛ فاطمه صادقی تبار


14. مکاشفات پیشگویانه در اشعار حافظ شیرازی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

نرگس اسکویی


15. تأثیر مکرّرها در ایجاد لحن در غزلیّات شمس از دیدگاه فرمالیستی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-180

فاطمه یاوری؛ عباسعلی وفایی


17. نقد بوم گرایانه ی دفتر شعر «از زبان برگ» سروده ی محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

فرهاد بشیریان؛ اکبر شایان سرشت


19. استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


21. تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 131-150

محسن ذوالفقاری؛ حجت الله کرمی


22. بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-190

حسن عبداله زاده؛ معصومه معدن کن؛ اسداله واحد


24. خوانشی لاکانی از غمنامه رستم و اسفندیار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 141-166

بهروز مهری


25. نقدی بر تصحیح اشعار تاریخ ذوالقرنین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-96

بهرام شعبانی