موضوعات = نقد
تعداد مقالات: 53
1. آشنایی زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

میر جلیل اکرمی؛ دادرس محمدی


2. تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی رباعیات مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

احمد سنچولی


3. نقد و تحلیل روایت حکایت « زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود » در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه گرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

محمد قدمیاری؛ سید محمود سید صادقی؛ سید جعفر حمیدی


4. واکاوی«تأثیرات سراسربینی» و «خودسانسوری» در پرتو نقد هنر خویشتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

مهرداد نصرتی


7. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 129-148

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


8. سبک شناسی گفتمان راوی در بوستان سعدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-140

مهدی شریفیان؛ سید شهاب الدین حسینی


9. ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-104

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


10. بررسی صور خیال شعر نابینایان با تأکید بر شعر شوریده شیرازی و مهین زورقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-118

یحیی کاردگر؛ فاطمه صادقی تبار


14. مکاشفات پیشگویانه در اشعار حافظ شیرازی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

نرگس اسکویی


15. تأثیر مکرّرها در ایجاد لحن در غزلیّات شمس از دیدگاه فرمالیستی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-180

فاطمه یاوری؛ عباسعلی وفایی


17. نقد بوم گرایانه ی دفتر شعر «از زبان برگ» سروده ی محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

فرهاد بشیریان؛ اکبر شایان سرشت


19. استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


21. تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 131-150

محسن ذوالفقاری؛ حجت الله کرمی


22. بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-190

حسن عبداله زاده؛ معصومه معدن کن؛ اسداله واحد


24. خوانشی لاکانی از غمنامه رستم و اسفندیار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 141-166

بهروز مهری


25. نقدی بر تصحیح اشعار تاریخ ذوالقرنین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-96

بهرام شعبانی