دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


3. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1397

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


4. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر - بازنگری شده (2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1397

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی


5. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1397

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


6. بررسی جایگاه روایت شنوها و انگیزه راوی در الهی نامه ی عطار نیشابوری (با تکیه بر نظریه ارتباطی رومن یاکوبسن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1397

شهین قاسمی


7. خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1397

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر


8. رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

حمید غلامی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حسن حیدری


9. خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

ایمان زرگران؛ حسینعلی قبادی؛ همایون جمشیدیان


10. چگونگی بازتاب رنگ در دیوان قاآنی شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رویین تن فرهمند


11. ردیابی برخی بدعت کاری های ساختاری دررباعی معاصرفارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397

غلامرضا کافی؛ مرضیه مرادی


12. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


13. تحلیل نوستالژیِ وطن در میراثِ شعری بانوی تاجیک، گل‏رخسار صفی‏ اوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

ابراهیم خدایار


14. سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1397

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


15. تحلیل گفتمان شعر حجم و شعر انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1397

علیرضا رعیت حسن آبادی


16. جلوه های تضاد فکری و زبانی در قطعات ابن یمین فریومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1397

امین بنی طالبی؛ اسماعیل صادقی


17. بحران هویت در شعر پسا مدرنیستی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1397

بهزاد خواجات


18. سندی نویافته برای شناسایی سراینده قصیده «ام‌الکواعب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

رحمان قربانی


19. واکاوی«تأثیرات سراسربینی» و «خودسانسوری» در پرتو نقد هنر خویشتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

مهرداد نصرتی


20. نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری


21. جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان سرایش برزونامه کهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

فرزاد قائمی


23. هماهنگی وزن و محتوا در نوحه‌ها و مرثیه‌های یغمای جندقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1397

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی


24. واکاوی نگاه‌ها‌ به مرگ در غزل معاصر (مرگ‌اندیشی، مرگ‌زدگی یا مرگ‌مشتاقی؟)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1397

علی محمد محمودی؛ اسحاق طغیانی


25. تحلیل رویکرد غزل سرایان معاصر به قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1397

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب