بررسی مقایسه‌ای مرگ در شعر نیما یوشیج و استیوی اسمیت: «‌آی آدم‌ها» و «دست تکان نمی‌داد، داشت غرق می‌شد»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دانشکده پیراپزشکی)

کلیدواژه‌ها