بررسی چند واژه‌ی لری منطقه‌ی کهگیلویه و بویراحمد در شاهنامه‌ی فردوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یاسوج