بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور بوشهر

2 خلیج فارس بوشهر