ردیابی برخی بدعت کاری های ساختاری دررباعی معاصرفارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

---------

چکیده

چکیده
رباعی یکی از قالب‌های کوتاه ادبیات فارسی است که با وزنی مشخص و ساختاری ویژه، سروده می-شود و دست شاعر را برای دیگرگونه بودن در زمینه‌ی وزن و ساختار می‌بندد. گرچه در زمینه‌های گفته شده بستری مناسب برای نوآوری وجود ندارد، شاعران معاصر فارس هم‌گام با نوآوری در قالب‌های دیگر در پی پیداکردن راهی برای خارج شدن از این چارچوب بسته برآمدند که تا حدودی در این راه موفق بودند، تعداد قابل توجهی از این طرفه‌کاری‌ها زیباست و درنگ مخاطب را درپی دارد. در این مقاله برخی از بدعت‌کاری‌ها و شگردهای تازه‌یی که شاعران معاصر فارس در قالب رباعی اعمال کرده‌اند، پی-گیری می‌شود. برخی از این شگردها عبارتند از: سپید نویسی، گیومه نویسی، روایت نگاری،قافیه‌های آوایی، تغییر ردیف و قافیه.

در این مقاله برخی از بدعت‌کاری‌ها و شگردهای تازه‌یی که شاعران معاصر فارس در قالب رباعی اعمال کرده‌اند، پی‌گیری می‌شود. برخی از این شگردها عبارتند از: سپید نویسی، گیومه نویسی، روایت نگاری،قافیه‌های آوایی، تغییر ردیف و قافیه.کلمات کلیدی: بدعت‌کاری و نوگرایی، رباعی، سختار رباعی، شعر فارس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluator detection of some structural innovation in Fars contemporary quatrain

نویسنده [English]

  • - -
-
چکیده [English]

Evaluator detection of some structural innovation in Fars contemporary quatrain

Abstract
Quatrain as one of the short Persian poetic templates are composed with certain tune and particular structure and makes the poet limited in structural and tune diversification. However there is no bed in fields mentioned for innovation by poet, Fars contemporary poets are attempting the new ways for exiting this closed framework while being loyal to structural rules. In this article some of these innovations and novel techniques applied in quatrain by Fars contemporary poets are evaluated. Some of them are: Sepid writing, Guillemot writing, narrative writing, phonetic rhymes, change of row and rhyme. In this article some of these innovations and novel techniques applied in quatrain by Fars contemporary poets are evaluated. Some of them are: Sepid writing, Guillemot writing, narrative writing, phonetic rhymes, change of row and rhymechange of row and rhymechange. Keywords: quatrain, innovation and modernism, Fars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: quatrain
  • innovation and modernism
  • structural innovation
  • Fars