تحلیل گفتمان شعر حجم و شعر انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

جریان شعر حجم( حجم گرایی) و جریان شعر انقلاب اسلامی دو جریان معاصر هستند که در دو سوی مناسبات و رخدادهای شعری پنج دهه اخیر ایران قرار دارند. جریان شعر انقلاب داعیه دار و مروج شعر متعهد است و جریان شعر حجم آوانگاردیسم و عدم تعهد شعری را در دوره های مختلف نمایندگی کرده است. تاکنون در گفته ها و برخی نوشته ها نشانه های زیاد و سخن های فراوان و درستی در تقابل گفتمانی این دو جریان دیده شده است. این دو جریان شعری، به اصطلاح رقیب گفتمانی یکدیگرند و عناصر گفتمانی شان در طول سالیان اخیر مدام در حال واسازی عناصر گفتمان رقیب بوده و سعی داشته اند گفتمان رقیب را از میدان به در ببرند.
در این مقاله براساس روش تحلیل گفتمانی «لاکلا» و «موفه» ، تقابل گفتمانی این دو جریان شعری براساس دو متن مهم مرتبط با این دو گفتمان، تحلیل شده است. بیانیۀ شعر حجم و بیانیۀ شعر انقلاب اسلامی( موخرۀ مجموعه شعر «رجعت سرخ ستاره») دو متن مورد بررسی در این مقاله هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A discourse analysis: Espacementalisme and Islamic revolution poetry.

نویسنده [English]

  • Alireza Rayat
---
چکیده [English]

If we define the term " the last fifty years " for the "contemporary" and And for "contemporary poetry",
  A geographical object based on the place of birth or the location of the grouping of important and influential poets, in this case, Damghan is one of the major geography cities of contemporary poetry.
In one hand, this city is birthplace of Yadollah Royaie (Leader of Espacementalisme and avant-garde poets) and Ali Molaem Damghany who is famous as Leader of Enghelabe islami( Islamic revolution) poetry current Which is in discursive opposition with any modern and avant-garde affair.

Espacementalisme discourse and Enghelabe islami( Islamic revolution) poetry current are rivals and the elements of them, try to eject the rival discourse element s to the fields of discourse.

in this essay , to show importance of Damghan, discursive opposition of this two discourses are analyzed. for this aim, manifestos of them are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iranian poetry
  • Iranian Revolution poetry
  • Espacementalisme
  • Ali Moalem Damghani
  • Yadollah Royaie