تناسب آوا و مضمون در غزلیّات هم‏زمینة حافظ و عماد فقیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

چکیده

دربارة شعر حافظ همواره این مسئله مطرح بوده که علّت محبوبیّت شعر او نسبت به شعر شاعران هم‏روزگار او و پس از آن چیست. عماد فقیه از جمله شاعرانی است که شعر او مورد توجّه حافظ بوده و حتّی در استقبال از برخی اشعار وی، غزل‏هایی سروده است؛ امّا شعر او به زیبایی و دلپذیری شعر حافظ نیست. بنا بر فرضیة این پژوهش، یکی از تفاوت‏های غزل حافظ با غزل عماد در جنبه‏های موسیقایی شعر است. موسیقی از جمله عواملی است که در همان خوانش اوّلیّة شعر حافظ، هر خواننده‏ای را مجذوب خود می‏کند. این تفاوت زمانی آشکارتر می‏شود که حافظ اشعاری هم‏وزن و هم‏قافیه و گاه هم‏مضمون با اشعار عماد فقیه سروده است. یکی از جنبه‏های موسیقایی شعر، کاربست واج‏های متناسب با فحوای شعر است. واج و نقش القاگری آن به عنوان یکی از مهم‏ترین عناصر زبان که در ایجاد موسیقی شعر و انتقال مفهوم و پیام آن، تأثیری بسزا دارد؛ در نظریّة موسیقی گرامون مطرح شده است. در این پژوهش برآنیم با بهره‏گیری از این نظریّه به این پرسش پاسخ دهیم که شعر حافظ چه ویژگی‏ها و شاخص‏هایی از نظر آوایی دارد که سبب امتیاز و برتری شعر او نسبت به شعر ‏هم‏عصر وی عماد فقیه گردیده است؟ برای همین منظور به بررسی و تحلیل سنجشی ده غزل هم‏زمینة این دو شاعر به روش توصیفی - تحلیلی و آماری پرداخته‏ایم. نتیجة این پژوهش گویای تأیید فرضیّة تجقیق است که به طور مفصّل به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Harmony of phoneme & content in Hafez & Emad's ghazal

نویسنده [English]

  • Tahereh Ishany
چکیده [English]

Harmony of phoneme & content in Hafez & Emad's ghazal
Abstract
There has been this issue about hafez’s ghazal what is popularity reason of his poem in comparison with conempoarary poets. Emad Faghih is one of his contemporaries noticed by Hafez but his poem is not as beautiful as Hafez’s poem. We are looking for differences of their poems by utilizing Grammonte phonological Theory. Then, I have chosen ten ghazals of them with same rhyme and theme to answer above issue. Result of this research shows us their differences are laid on their usage of harmony phenome and content.

Key words: content, Emad Faghih, Hafez Shirazi, Grammonte phonological Theory, phenome.


Harmony of phoneme & content in Hafez & Emad's ghazal

Abstract
There has been this issue about hafez’s ghazal what is popularity reason of his poem in comparison with conempoarary poets. Emad Faghih is one of his contemporaries noticed by Hafez but his poem is not as beautiful as Hafez’s poem. We are looking for differences of their poems by utilizing Grammonte phonological Theory. Then, I have chosen ten ghazals of them with same rhyme and theme to answer above issue. Result of this research shows us their differences are laid on their usage of harmony phenome and content.

Key words: content, Emad Faghih, Hafez Shirazi, Grammonte phonological Theory, phenome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafez
  • Emad Kermani
  • Grammont theory
  • phoneme
  • content