ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
شاهنامه­ی فردوسی، آمیزه­ای رازناک است که هرچه بیشتر در آن تأمّل کنیم و ژرف­نگرانه­تر بنگریم، بیشتر متوجّه ظرایف زبانی و معانی تودرتوی آن می­شویم. این اثر سترگ، متن آسان­نمای دیریابی است که با وجود شرح­های متعدد و مقالات مستقل در تبیین برخی ابهامات آن، هنوزکم نیستند بیت­هایی که ضبط آنها مورد تردید است و توضیح شارحان درباره­ی برخی از بیت­ها پذیرفتنی نمی­نماید. در این جستار نگارندگان با واکاوی برخی از بیت­های شاهنامه­ی ویراسته­ی جلال خالقی­مطلق، به عنوان تازه­ترین و بهترین چاپ شاهنامه دریافتند که در برخی از موارد نارسایی­ها و ابهاماتی در شرح ابیات دیده می­شود که یا از عدم توجّه کافی به بافت متن ناشی شده و یا ابهام و نارسایی شرح، ناشی از ضبط نادرست بیت است. از این رو، در بخش نخست مقاله کوشش شده که با بررسی انتقادی ضبط چند بیت، نویسش موجّه­تری پیشنهاد شود. در بخش دوّم مقاله، بعد از نقد شرح­های ارائه­شده درباره­ی برخی از بیت­ها، کوشش شده که با توسّل به منابع درون­متنی و برون­متنی، معنای درخورتری ارائه گردد. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Considerations of recording and description of some couplets of Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Rasm 1
  • mahmoud rezaei dasht arzhaneh 2
1 Department of Persian Language & Literature. Shiraz University , Iran
2 Department of Persian Language & Literature. Shiraz University
چکیده [English]

Ferdowsi's Shahnameh, is a mysterious blend that as we are more aware of it, we understand more the linguistic delicacies and hidden meanings. Shahnameh is an easy-to-look textbook that despite numerous descriptions and independent articles that explaining some of its ambiguities, has remained a great deal to receive the original recording and presentation of the final meaning. In this essay, the authors, by analyzing some couplets of Shahnameh, published by Jalal Khaleghi Motlagh,find that in some cases, there are ambiguities in the description of the couplets, that either due to insufficient attention to the texture of the text or due to incorrect or confusing recording of a word or phrase in a couplet. Hence, in the first part of the article, it is tried to suggest a more justified recording by critically examining a few couplets. In the second part of the article, after criticizing the descriptions of some of the couplets, an attempt has been made to provide a more meaningful meaning through the use of internal and external resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Recording
  • Description
  • Review