ضرورت تصحیح دیوان فلکی شروانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

چکیده
یکی از فعالیت‌های ارزشمند ادبی در دوران معاصر، تصحیح متون به‌جامانده از پیشینیان است. در این میان، دیوان فلکی شروانی، شاعر قرن ششم(فوت: 540) از جمله متونی است که به دلیل در دسترس نبودن نسخه‌های خطی قابل اعتماد و نزدیک به عصر شاعر و نیز، بی‎توجهی مصححان به روش‎های انتقادی تصحیح، تا کنون نسخه‌ی منقّح و پیراسته‌ای از آن در دست نیست و تصحیح موجود از آن، که طاهری شهاب در سال 1345 ه.ش انجام داده، کاستی‌های روشی و نواقص چاپی فراوانی دارد. در این پژوهش، ضمن نشان دادن عمده‎ترین نواقص تصحیح موجود، از جمله: ضبط‌های ناروا، جابه‌جایی ابیات، به‌هم‌ریختگی‌ مصراع‌ها و اجزای ابیات و غلط‌های چاپی متن، به معرفی نسخه‌های نویافته و تبیین نقش آنها در اصلاح متن اشعار این شاعر، به اثبات ضرورت تصحیح مجدد دیوان فلکی شروانی که که علاوه بر عرضه‌ی متنی منقّح از اشعار او، بدون شک تأثیر بسزایی در شناخت خصایص سبکی شعر آذربایجان و حل برخی از مشکلات اشعار شاعران این سبک دارد، پرداخته می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The necessity of correction of falaki Sharwani Divan

نویسندگان [English]

  • mojtaba abdollahi 1
  • mohammad parsanasab 2
  • mahmud abedi 2
1 PhD student of Persian language and literature, Kharazmi University of Tehran
2 professor, Persian languages and literature Kharazmi University Tehran
چکیده [English]

Abstract
One of the most valuable literary activities of contemporary history is the correction of the texts of the predecessors. Meanwhile, the sixteenth-century poet (540), the sixteenth-century poet Sharwani, is one of the texts due to the lack of reliable reliable manuscripts close to the poetry age, as well as the lack of attention of the sculptors to critical correction methods , So far there is no available version of it, and the correction that Taheri Shahab accomplished in 1345 has many defects in methods and defects. In this research, while demonstrating the main defects of existing corrections, such as: imperceptible recordings, the displacement of abilities, the fragmentation of the parts and the components of the abstracts and typos of the text, the introduction of the version The newly introduced and explaining their role in reforming the lyrics of this poet is to prove the necessity of revising the baroque of Sharwani, which undoubtedly has a significant influence on recognition of the style of Azerbaijani poetry and solving some of the poetry problems of the poets of this genre.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS:falaki Sharwani
  • divan
  • correction
  • new versions