بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان

چکیده

مهستی گنجوی(490-577)ق. بانوی رباعی سرا، بسیار پیشروتر از زمان خود زیسته‌است زیرا جهان‌بینی و وضعیت زندگی او موجب سرودن اشعاری شده که با توجّه به زنان شاعر کلاسیک در تاریخ ادبیات فارسی کم سابقه است. مهستی در گذشته با قضاوت‌های نادرست، مورد بی مهری قرارگرفته‌است و در زمان معاصر نیز این اجحاف در برخی پژوهش‌ها درباره‌ی او هویّداست. نشان دادن ویژگی‌های زنانه مهستی در رباعیاتش از اهداف پژوهش حاضر است. پژوهش، به شیوه‌ی توصیفی و داده‌ها به روش سندکاوی و کتابخانه‌ای گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهستی بی‌هیچ پرده پوشی آنچه را که احساس و تجربه‌ی زنانه‌اش اقتضا می‌کند، در شعر نمایان می-سازد. از خصوصیات زنانه‌ی او می‌توان به: ابراز عشق و علاقه به جنس مخالف، اشاره به جنسیت خود، تصاویر و ویژگی‌های زنانه، اعتراض خاموش فمنیستی، محافظه‌کاری، زبان اروتیک زنانه، اشاره کرد که در متن مقاله با ذکر نمونه به تفصیل بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The reflection of femininity in the Mahasti Ganjayee’s Rubaiyat

نویسندگان [English]

  • ahmad parsa 1
  • Mahin Karimi 2
1 kodestan university
2 Dipartmant of Persion Literature, university of Kurdestan
چکیده [English]

The reflection of femininity in the Mahasti Ganjayee’s Rubaiyat
Mahasti Ganjayee(490-577) the great lady Rubayee writer has lived much more pioneering than his era because her ideology and life condition has caused her write works that based on ancient women poets has had very little history. Mahasti has been abused by wrong judgment and this abusing is clear as well in little surveys about her now. Showing Mahasti’s feminine characteristics in her Rubayat is among the goals of the present survey. The survey has been done in the form of descriptive and the data has been collected through documentation and library documents. The result of the survey shows that that Mahasti without any hiding reveals what her feminine feeling and experience necessitates. Of her feminine characteristics we can refer to love and interest expression to opposite gender, to her gender, pictures and feminine characteristics, feminist silent protest, conservatism, feminine erotic that have been referred to in detail in the essay by mentioning samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Mahasti Ganjayee
  • gender attitude
  • feminine language
  • beloved man
  • feminine erotic