آسیب‌شناسی نارسیسیسمِ زبانی در شعر شاملو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22099/jba.2019.33533.3383

چکیده

چگونه‌گیِ شیوه‌ی استفاده‌ی هر شاعری از زبان، به قطع سرنوشت‌سازِ فرم و ساختار شعر او خواهد بود. شاملو با به‌کار‌گیری امکانات زبان آرکاییک، توانسته است قلمروِ زبانِ شخصی خود را در حوزه‌ی شعر مدرن ایران به ثبت رساند. از نگاه منتقد به دور نمی‌تواند بود که در مسیر بلوغ هنریِ شعر شاملو، شاعر به تمامی نیز از منافع بوطیقای زبان گذشتگان بهره‌ور نبوده است و در موارد موفّقِ کار (که کم هم نیستند)، با اراده‌ورزی هنری، اشعاری را به کار‌نامه‌ی ادبیات معاصر فارسی ارزانی داشته است که تاریخ گواهِ آن است. آنچه در این تحقیق می‌آید، بررّسی جوانبی از شعر شاملو است که او تحت تأثیر جاذبه‌های زبان باستان‌گرایانه که در مقدمّه و مبسوط‌تر در تحلیل بحث می‌آید، به نوعی «نارسیسم زبانی» دچار آمده است که آسیب‌هایی جدی به شکل و محتوای هنر او وارد آورده است. توضیح مبانی نظری و تبیین و دسته‌بندیِ عملیِ این موارد آسیب‌های خودشیفتگی زبانی، وجهه‌ی همّت نگارنده را در این مقاله به خود تخصیص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Shamloo poet pathology of linguistic narcissism

چکیده [English]

Absolutely How every poet's use of language will be the decisive factor in his poetry's structure.With the use of arcaeec language features, Shamloo has been able to register his own personal domain in modern Iranian poetry. It's not far from the critics that In the direction of the artistic development of shamloo poetry, poet did not generally use the structure of the language of the past and in successful cases with artistic determination, he has given poetry to the Persian literary work book that history is evident.What comes out in this research is a study of the poetry of Shamloo, which he is influenced by the attractions of the ancient language, which is completely in the introduction, He has a kind of linguistic dysfunction that has brought serious damage to the form and content of his art. Explaining theoretical foundations and scientific categorization of these instances of linguistic narcissism damage has given the author's dedication to this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary literature
  • Shamloo
  • arctic language
  • Narcissism
  • linguistic pathology