تصحیح و توضیح بیتی از سعدی: شمع را باید از این خانه به‌در بردن و کُشتن...

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یاسوج

10.22099/jba.2020.35503.3589

چکیده

برای فهم یک شعر پی بردن به معانی واژه ها، اصطلاحات و ترکیب ها کافی نیست بلکه آگاهی از دانش ها، کُنش ها، اوضاع اجتماعی، هنرها و فرهنگ های آن روزگار کمک بسزایی به درک آن بیت می نماید. بیت «شمع را باید از این خانه به در بردن و کُشتن / تا که همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی» در تصحیح ها و شرح های غزلیات سعدی ضبط های گوناگون و معانی متفاوتی دارد این پژوهشگر با مروری کوتاه بر شرح های غزلیات سعدی دریافت که شارحان یا به دلیل ساده انگاریِ بیت، آن را شرح نکرده اند یا به برخی لغات موجود در این بیت بی توجه بوده اند پس شرح این بیت مشهور سعدی لازم به نظر رسید و این جُستار در پی آن است تا ضمن بررسی اختلاف نسخ و تحلیل شرح های مختلف غزل های سعدی، از منظری جدید به منطقی ترین و کم خطاترین معنا دست یابد. شرحی که مبتنی بر فرهنگ تودۀ مردم شیراز و شاید دیگر نواحی ایران زمین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correcting and explaining a bit of Sa'di: The candle must be taken out of this house and kill ...

نویسنده [English]

  • mohammad hadi khaleghzadeh
Assistant Professor of Persian Language and Literature Islamic Azad University, Yasouj Branch
چکیده [English]

It is not enough to understand a poem to understand the meanings of words, idioms and combinations, but the knowledge of the sciences, beliefs, social conditions, arts and cultures of that day will greatly help to understand it. . Beit "The candle must be thrown out of this house and killed / Until the neighbor says you are in our house" in Sa'di's corrections and descriptions of different recordings and different meanings This researcher briefly reviews the description Sa'di's sonnets found that the commentators either did not explain it because of the simplicity of the bit or ignored some of the words in this bit, so the description of this famous Sa'di bit seemed necessary and It is, while examining the difference between the manuscript and the analysis of various descriptions of Sa'di's sonnets, from a new perspective to the most logical and least dangerous sense. A description based on the culture of the masses of Shiraz and perhaps other parts of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candle
  • Sa'di
  • Sonnets
  • Candle killing
  • Description
  • correction