تلک / طاق / تاک / تاگ ؟ بررسی کلمه ای در گرشاسب نامه اسدی طوسی

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

10.22099/jba.2020.33608.3550

چکیده

یکی از دلایل مهمی که تصحیح متون فارسی را مورد توجه قرار داده، وجود گنجینه واژگانی محفوظ در این دستنویس‌ها است و تاکید بر اهلیّت در ورود به این عرصه، به خاطر اهمیت شناختن راه‌و روش صحیح این کار است.در بسیاری از دستنویس‌های موجود زبان فارسی، به خاطر خطای کاتبان،کم‌دانشی و اعمال سلیقة متعمدانة آنها در تغییر و جایگزین کردن کلمات مهجور، بخشی از واژگان محفوظ در این متون دستخوش تغییر و فراموشی شده اند. آشنایی با شیوه درست برخورد با این متن‌ها به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که بخشی از این واژگان کهن که از بلای تصحیف، تحریف و تغییر چنان کاتبانی جان به در برده‌اند را بازیابی و معرفی کنند و آن را به گنجینه واژگانی زبان فارسی بیفزایند.این مقاله به تغییر صورت یکی از این واژگان در متن گرشاسب‌نامه اسدی طوسی خواهد پرداخت و نشان خواهد داد چگونه صورت تحریف شده یک کلمه در درازنای زمان در متن پذیرفته می‌شود و از طریق متن، توسط فرهنگ‌نویسان، صورت محرف آن کلمه وارد فرهنگ‌ها می‌گردد و با توجه به بافت متن برای آن معنایی ساخته می‌گردد و صورت اصلی کلمه به دست فراموشی سپرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Talk / Tägh / Täg /Täk ? A word review in Garshasb Asadi Tusi

نویسندگان [English]

  • Asghar Ebrahimi Vinicheh 1
  • mohsen mohammadifesharaki 2
  • Mahmoud Barati Khansari 2
1 PhD's Persian literature student in Isfahan university
2 Isfahan University
چکیده [English]

In Persian literature, one of the most considerable reasons in manuscript editing is the treasures of words which stored in these tradition books. Emphasizing for having enough knowledge in facing by these texts is related to the importance of how an encounter with them. In most of these manuscripts because of the mistakes, lack of knowledge, and deliberate preference of the scribers for altering the unknown words, some of these words have changed or forgotten forever. Precision on old manuscripts gives the ability to researcher for finding ancient words that survived from changing by scribers. This article surveys about a word that changed during long time and new face of changed word has accepted by literature society and they have tried to find a reliable meaning for new created word by notice in text pattern and new meaning has entered in dictionaries by new face and original word has forgotten.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talk
  • Tägh
  • Täg
  • Täk
  • edition
  • alteration