دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1395 
4. جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

صفحه 71-104

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده


6. بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر

صفحه 129-152

غلامرضا کافی؛ فاطمه رعیت نژاد