دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 
5. بررسی عنصر شخصیت در حکایت‌های بوستان سعدی

صفحه 107-131

اکبر صیادکوه؛ آزاده نجفیان؛ پریسا ظهیر امامی